نقشه های بارش ایران GPCC
38383 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه Shapfile بانک های ایران
3549 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه ساختارهای زمین شناسی ایران اشتوکلین
8233 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه Shapefile زلزله های ایران
707 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید