دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
50705 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
12280 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات میانگین دمای ایران CRU
6472 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی بیشینه ایران CRU
7008 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات دمایی کمینه ایران CRU
6445 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
6564 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
180 ساعت آموزش GIS را به صورت نقد و اقساط خریداری کنیدکلیک کنید