عضویت در سایت
نام محصول قیمت محصول تنظیمات
پایگاه داده درصد پوشش برف روزانه ایران | MODIS-Terra
1169 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر مشهد سنجنده مودیس
1657 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده دمای سطح زمین شهر تهران سنجنده مودیس
2484 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه اترک | شاخص NDVI سنجنده مودیس
3648 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه سیاه کوه | شاخص NDVI سنجنده مودیس
3649 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود پایگاه داده پوشش گیاهی حوضه زاینده رود | شاخص NDVI سنجنده مودیس
3481 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای سطح آب SST خلیج فارس | AVHRR
3629 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده روزانه دمای رویه آب SST دریای خزر
3687 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود داده های مجموع بارش ماهانه TRMM ایران
3403 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده بارش TRMM ایران زمین | روزانه
3327 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید