دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
39667 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های بارش ایران GPCC
38376 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
5489 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود داده های مجموع بارش ماهانه TRMM ایران
7855 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده بارش TRMM ایران زمین | روزانه
7598 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید