دانلود پایگاه داده بارش ماهانه GPCC ایران
16314 بازدید

جزئیات بیـشتر
نقشه های بارش ایران GPCC
16517 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود نقشه طبقات بارشی ایران GPCC
3268 بازدید

جزئیات بیـشتر
دانلود داده های مجموع بارش ماهانه TRMM ایران
5392 بازدید

جزئیات بیـشتر
پایگاه داده بارش TRMM ایران زمین | روزانه
5141 بازدید

جزئیات بیـشتر
برو بالا
10000 دقیقه در گنجینه آموزش GIS و RSکلیک کنید